Vad är bröstcancer?

Bröstcancer i forntid

Är bröstcancer idag inte lika farligt som bröstcancer för många år sedan? Eller är det helt enkelt så att det är behandlingen av den som blivit bättre? Thoraxkirurgen Gustaf E. Lindskog var den första läkaren att genomföra behandling av bröstcancer i Sverige år 1944. På 1950-talet fortsatte Norbert Broch på ASTA, numera Baxter Oncology, att vidareutveckla behandlingen.

I bröstcancerns begynnelse

Från början var bröstcancer den enda typ av cancer som man kände till. När man pratade om ”cancer” menade man bröstcancer. Människorna drabbades visserligen av både lungcancer och cancer i tarmen med flera cancertyper, men på den tiden – 3500 år tillbaka, var bröstcancer den enda cancern som var synliggjord.

Från början blev kvinnornas bröst hårda och knöliga, och dessa kvinnor dog oftast. En av de egyptiska kirurgerna menade att det inte fanns någon behandling mot tumörer, medan en annan gav sig på att göra en operation. Det fanns också de som påstod att knölar i brösten tydde på att kvinnan bar på en förbannelse, och många kvinnor var rädda för att en demon skulle ta dem.

Fruktad sjukdom

Med tiden började de som var intresserade av läkekonst att förstå att detta var en sjukdom. Man hade i årtusenden försökt förstå vad detta var och kopplat ihop det med allt ifrån förbannelser till sjukdomstillstånd, och kvinnorna levde i skräck.

I slutet på 400-talet f.Kr fick cancern sitt namn. Det var läkekonstens fader, Hippokrates som föddes är 460 f.Kr på ön Kos i Grekland som började fundera på bröstcancern. Hippokrates började studera bölderna, hur de hårdnade och blev mörka, hur de växte och spred sig krypande över ett friskt bröst med armar som på en krabba. Hippokrates gav sjukdomen namnet krabba eller kräfta som översatt blir cancer. Han trodde att bröstcancern uppkom av att kroppens vätskor inte var balanserade och att det fanns ett överskott av den svarta gallan.

Bröstcancer drabbade de flesta

År 1663 insjuknande drottningmodern, Solkungens moder, Anna av Österrike i kräfta. Hon var rik och frisk, hennes son Ludvig XIV var kung av Frankrike. Anna stod på egna ben och var en av de rikaste och mest mäktiga kvinnorna i Europa. Men det hjälpte inte. När Anna kände knölen i det vänstra bröstet fick hon panik!

Anna besökte ofta klostret Val-de-Grace i Paris där hon också hade en bostad för att kunna stödja och hjälpa nunnorna. Hon hade sett bröstcancer på nära håll då detta ofta tycktes drabba nunnorna. Vid den tiden förstod man inte varför men idag vet man att kvinnor som aldrig fött barn drabbas i högre grad än de som fött många barn. På 1600-talet var det vanligt att varje kvinna fick runt tio barn, mer eller mindre, det var bara nunnorna som var barnlösa.

Strålbehandlingen gjorde entré redan i slutet på 1800-talet. Numera är utrustningen betydligt effektivare och med färre biverkningar

Vad är egentligen bröstcancer?

Bröstcancer är olika sorters tumörer i brösten som är elakartad. De senaste årtiondena finns det goda chanser att bli botad, bland annat har ett svenskt mammografiprogram hjälpt till att upptäcka cancern tidigt vilket är viktigt.

Lämna ett svar