Vad är bröstcancer?

Olika sorters bröstcancer

Ordet ”cancer” skrämmer livet ur folk, men om vi tittar närmare på de olika sorterna och hur de behandlas kanske vi förstår att det ofta finns goda möjligheter att bota sjukdomen. Enligt Cancerförbundets informationssida är det främst tumörcellens egenskap, inte var den uppstår, som avgör vilken form av bröstcancer det är.

De vanliga formerna

Det finns ett antal ganska vanliga former av bröstcancer, dessa är:

  • Hormonkänslig bröstcancer

Hormonkänslig bröstcancer betyder att cancern stimuleras av östrogener och progesteron i runt 70-80 % av fallen. Bröstcancertumörerna är för det mesta hormonkänsliga och beroende av hormonet östrogen för sin utveckling, en behandling mot detta blockerar östrogenets effekt.

  • HER2-positiv bröstcancer

HER2-positiv bröstcancer betyder att det finns proteiner, HER2, på cancercellens yta som ger en ökad tumörtillväxt. Det finns avancerade metoder för analys och målinriktade behandlingar som gör att prognosen för HER2-positiv bröstcancer är mycket god idag.

  • Trippelnegativ bröstcancer (TNBC)

Trippelnegativ bröstcancer, östrogen/ progesteron/ HER2 – negativ bröstcancer förekommer i cirka 10-15% av patientfallen. TNBC är ett samlingsnamn för bröstcancer som har tumörceller som saknar de tre receptorerna på ytan – östrogen, progesteron, HER2. När receptorer saknas kan man inte använda läkemedel, man använder istället operationer, strålbehandlingar och exempelvis cytostatika.

  • Cancer in situ (tidig cancerform/ förstadium som växer endast på platsen)

Oftast börjar bröstcancer i mjölgångens celler, men den kan även uppstå i mjölkkörtlarna och i mer sällsynta fall i bindväven mellan mjölkkörtlarna. Det tas en biopsi från tumören, ett litet prov som analyseras i laboratorium. Från detta prov kan läkaren se vilken typ av bröstcancer det rör sig om.

Duktal cancer in situ, DCIS, startar i mjölkgångarna i bröstet, denna är ”icke-invasiv” och stannar där den uppstod. Den fyller platsen med cancerceller och mjölkgången förkalkas.

  • Inflammatorisk bröstcancer

Den ovanligaste typen av bröstcancer är inflammatorisk bröstcancer. 1-4% av patientfallen får denna och oftare yngre kvinnor än äldre. Inflammatorisk bröstcancer är svårare att upptäcka eftersom den inte har kännbara knölar. Cellförändringen sprids till flera platser och behandlas med cytostatika kombinerat med antibiotika mot inflammationen, man kan därefter operera och strålbehandla för att hindra återfall, alternativt ge hormonbehandling.

Kan män få bröstcancer?

Överläkare och docent Barbro Linderholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har studerat frågan och svaret är ”ja”. Det finns runt 60 män varje år i Sverige som får diagnosen. Dålig leverfunktion och övervikt ökar risken. Ny kunskap visar att den manliga bröstcancern inte har exakt samma biologi som den hos kvinnor. Män har bland annat en annan hormonuppsättning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ingått i ett internationellt forskningsprojekt för dessa frågor.

Källor:

cancerforbundet.se

Artikel av Överläkare Barbro Linderholm (cancerforbundet.se)

Lämna ett svar