Vad är bröstcancer?

Behandlingsmetoder

Det finns idag flera möjligheter för den som är drabbad av bröstcancer att få hjälp och vård. Här följer information om behandlingar hämtat från Cancerförbundets hemsida.

Målinriktning

Det finns moderna, målinriktade behandlingsmetoder där nya läkemedel blockerar receptorer eller stoppar signalsubstans. Behandlingen är ett immunologiskt läkemedel med innehåll av antikroppar och målinriktade molekyler. Antikroppar är en typ av proteiner som vanligtvis skapas av kroppens immunförsvar. En målinriktad behandling skjuter på specifika cancerceller som analyseras först.

Cytostatika

Kemoterapi eller Cytostatikabehandling är till för att bromsa in eller bota cancer, den kan även minska risk för återfall. Man syftar naturligtvis till att döda cancerceller men det går inte att undvika att de friska cellerna också blir påverkade. Cytostatika följer blodbanorna i kroppen även till de cancercellerna som har spridits runt. Biverkning kan bli håravfall, man mår inte bra och får sänkta blodvärden.

Hormonbehandling

Hormonbehandling heter också endokrin behandling. Den bröstcancertyp som är vanligast är den hormonpositiva bröstcancern. Runt 80 % av de som får en cancerdiagnos har denna form av cancer som betyder att det är östrogenet som stimulerar till celldelningen och tumörtillväxten. Behandlingar med hormonella läkemedel avser att blockera östrogenets effekt. Man kan få klimakteriell biverkning av behandlingen.

Strålbehandling

Strålning mot cancer är vanligt, både i förebyggande syfte och för att bota. Även i detta fall blir det påverkan på arvsmassan, DNA, i både de friska och cancercellerna. De friska cellerna har däremot en förmåga att självreparera sig på ett snabbt sätt som cancercellerna inte har. De friska cellerna reparerar sig mellan varje behandling medan de cancercellerna dör.

Operation

Vid kirurgi i samband med bröstcancer tar man bort en del av bröstet eller hela bröstet och lymfkörtlar i armhålan. Denna metod har visat gott resultat kombinerat med strålbehandlingar och läkemedel. Risken för återfall minskar. Oftast rekonstrueras bröstet i samband med operationen för ett gott kosmetiskt resultat, men detta kan man även utföra senare.

Källa:

cancerforbundet.se

Lämna ett svar