Vad är bröstcancer?

Strålbehandling eller radioterapi – är det farligt?

Ordet ”strålning” känns onekligen lite skrämmande, men hur farligt är det om du måste genomgå detta för att bli frisk? Cancerfonden har en bra beskrivning på sin hemsida som är sammanfattad här.

Varför används strålbehandling mot bröstcancer?

Strålning utförs för att tillintetgöra cancercellerna, samt för att de inte ska föröka sig. 30 % av all cancer som botas – botas med hjälp av strålbehandling. Detta är då i kurativt syfte, men man kan också strålbehandla palliativt vilket innebär att man gör det i syfte att mildra en cancersjukdom som är obotlig.

Vad händer i ditt DNA?

En strålbehandling är alltid individuellt utformad – energi som skickas ut precis som vid röntgen men oerhört mycket kraftfullare. Ingen strålbehandling är den andra lik. Cellernas DNA skadas då strålningen leder till tillkomst av de fria radikalerna som orsakar skadan. Syftet med strålning är att orsaka dessa skador i tumörcellens arvsmassa, detta är grundsyftet för strålningen. Skador i arvsmassa i den normala cellen repareras oftast, men cancercellen har sämre förmåga till reparation och dör medan de friska cellerna överlever.

Rökning minskar effekten

Strålbehandlingen fokuseras på tumörområdet för att försöka skona frisk vävnad, då kan tumören krympas eller försvinna. Effekten av strålning kan minska om patienten är rökare eftersom syresättningen blir sämre och därmed strålningseffekten på cancercellerna.

Källa:

cancerfonden.se

Lämna ett svar